Представник УкрНДІЛГА взяв участь у сьомій міжнародній конференції користувачів мобільної ГІС Field-Map

Представник УкрНДІЛГА взяв участь у сьомій міжнародній конференції користувачів мобільної ГІС Field-Map

З 24 по 26 жовтня 2018 року в Гостетіні, в екологічному центрі «Вероніка», який знаходиться в регіоні Білі Карпати на сході Чеської Республіки, відбулася 7 міжнародна освітня конференція користувачів мобільної ГІС Field-Map. У роботі конференції взяли участь 25 представників з 10 країн Європи та Латинської Америки, зокрема з Бельгії, Ірландії, Ісландії, Мексики, Німеччини, Перу, Польщі, Угорщини, України та Чеської Республіки.

Склад учасників – науковці і практики в галузі лісового господарства, охорони природи і управління природними ресурсами, а також представники національних інвентаризацій лісів (НІЛ) з чотирьох європейських країн (Бельгії, Ірландії, Ісландії та Угорщини). Від України в роботі конференції взяв участь Букша І.Ф., завідувач лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА.

Протягом двох днів учасники конференції заслухали понад 20 доповідей, які стосувалися нових можливостей останньої версії програмного забезпечення Field-Map Х7, а також розглянули численні приклади практичної реалізації проектів із застосуванням Field-Map у галузі лісового господарства, охорони природи та управління природними ресурсами.

Програмно-вимірювальний комплекс Field-Map представляє собою мобільну гео-інформаційну систему, поєднану з електронними вимірювальними приладами, що дозволяє у польових умовах швидко, точно та ефективно проводити вимірювання, картування та формування баз даних для об’єктів лісового і садово-паркового господарства, охорони природи та інших природно-господарських комплексів.

Розробники програмного забезпечення Field-Map з Інституту дослідження лісових екосистем – рішення для моніторингу та картування (IFER-MMS) продемонстрували нові можливості, пов’язані з розширенням функціональності інтерфейсу завдяки збільшенні гнучкості користувацьких налаштувань з візуалізації карт та інформації з бази даних, фотофіксації об’єктів та їхньоъ інтеграції до геобазиданих, синхронізації центральної та локальних баз даних. У сучасних версіях програмного забезпечення Field-Map впроваджено багато технічних удосконалень, які полегшують роботу з Field-Map для користувачів, зокрема адаптація інтерфейсу програмного забезпечення під різні типи екранів комп’ютерів, що є критично важливим для забезпечення ефективної роботи у польових умовах.

З 2016 року IFER-MMS запровадив он-лайн підтримку для користувачів технології Field-Map з детальними покроковими інструкціями та інтерактивними навчальними компонентами для усіх модулів програмного забезпечення Field-Map, зокрема – для програми управління проектами (Field-Map Project Manager), для програми збору даних (Field-Map Data Colector), для програми аналізу даних інвентаризації (Field-Map Inventory Analyst), для програми аналізу форми стовбурів дерев (Field-Map Stem Analyst), а також інструкції для написання користувачами власних програмних модулів з допомогою скриптів або зовнішніх динамічних бібліотек. Завдяки застосуванню скриптів Field-Map став більш гнучким та відкритим для користувачів. З допомогою редактора скриптів Field-Map користувачі мають змогу створювати власні програми в Field-Map Project Manager або в Field-Map Data Colector. Наразі розробниками та користувачами створено вже понад 100 скриптів, які значно підвищують ефективність використання Field-Map завдяки гнучкому налаштуванню програмного забезпечення відповідно до специфічних вимог кінцевих користувачів.

Починаючи з версії Field-Map X6, програмне забезпечення Field-Map набуло можливості зберігати географічну інформацію безпосередньо в базі даних Field-Map («геобаза даних») або в окремих шейп-файлах, як це було у попередніх версіях. Такий підхід дозволяє фізично зберігати географічну інформацію разом з атрибутивними показниками, що забезпечує широкі можливості для якісної синхронізації даних та обміну інформацією між групами користувачів. Крім того, з’явилася можливість відкривати проекти Field-Map у будь-якій іншій програмі GIS, яка забезпечує перегляд, редагування та аналіз даних. Користувачі мають можливість переключати та самостійно обирати спосіб зберігання географічної інформації у Field-Map – або у геобазі даних, або в шейп-файлах.

Для забезпечення розподіленого доступу до геобази даних Field-Map та синхронізації з центральною базою даних використовується сервер баз даних Microsoft® SQL Server® Express, який наразі є безкоштовним і забезпечує можливість для оперування інформацією обсягом до 10 гігабайт. Застосування Microsoft® SQL Server® Express дає можливість використовувати широкий спектр потенціалу трансформації статистичних даних з поглибленою аналітикою в Python та R, а також забезпечувати інтерактивну візуалізацію інформації. Така функціональність є дуже важливою при розподіленому зборі польових даних у великих проектах, зокрема таких, як Національна інвентаризація лісів (НІЛ). Можливість автоматичної синхронізації баз даних між польовими інвентаризаційних бригадами та центральною базою даних, забезпечує постійну цілісність та актуальність інформації і надає значні можливості для оперативного управління роботою інвентаризаційних бригад.

Також було заслухано доповіді провідних фахівців щодо нового вимірювального обладнання та нових моделей польових комп’ютерів для Field-Map. Зокрема, були розглянуті нові можливості лінійки лазерних приладів виробництва компанії Laser Technology Inc. із США. Завдяки новим технологічним рішенням, які застосовані під час виробництва лазерних далекомірів-кутомірів, на 33 % покращилася їх точність при визначенні відстаней, на 25 % покращилася прицільність, а у моделях, що вимірюють азимути, удосконалено точність їхнього визначення. Практично всі моделі підтримують бездротове з’єднання з польовими комп’ютерами та мають 2-х річний термін гарантії.

У IFER-MMS проведено удосконалення оптичної шкали, що вбудовується в лазерні прилади, для визначення площ поперечного перерізу дерев та віддаленого вимірювання діаметрів стовбурів і гілок на різній висоті від поверхні Землі. У лазерні прилади Laser Technology Inc. відтепер встановлюються більш точні оптичні шкали, які забезпечують більш точне калібрування приладів і врешті – більш точні вимірювання діаметрів та площ поперечного перерізу дерев.

Оновлене програмне забезпечення містить функції вбудованої фотокамери Windows 10. Фотографії, зроблені під час польових робіт, зберігаються безпосередньо в базі даних Field-Map разом з геотегами і відповідним чином синхронізуються. Є також можливість експортувати до бази даних Field-Map і фотографії, зроблені раніше.

При проведенні вимірювань у міському середовищі, за наявності значної кількості металевих конструкцій та автомобілів, може суттєво погіршуватися точність визначення географічних координат об’єктів інвентаризації. У таких умовах замість лазерного та електронного далекоміра-висотоміра-кутоміра (азимутоміра) TruPulse доцільно застосовувати прилад MapStar TruAngle (Angle Encoder), який не чуттєвий до локальних магнітних інтерференцій та забезпечує визначення кутів з точністю ± 0.05 градусів.

Оновлене програмне забезпечення Field-Map працює з новими лазерними приладами виробництва шведської компанії Haglof, зокрема з Haglof Laser GEO (в якому поєднані лазерний далекомір, GPS – приймач та електронний компас), а також з Haglof Vertex Laser GEO (в якому поєднані ультразвуковий вимірювач відстаней, лазерний далекомір, GPS – приймач та електронний компас).

Також підтримується робота з різними електронними мірними вилками для визначення діаметрів стовбурів дерев, зокрема фінською електронною мірною вилкою BT Masser, також підтримуються електронні мірні вилки шведської компанії Haglof (включно з останньою моделлю Mantax Digitech II) і електронна мірна вилка польського виробництва Codimex E1.

Розробники Field-Map продемонстрували комплексну інформаційну систему для лісогосподарського підприємства MONIS, яка з 2014 року розвивається (IFE) як окремий закритий проект Field-Map. На сьогодні ця система встановлена більш ніж на 100 робочих місцях і забезпечує роботу модулів «Лісозаготівлі», «Лісові культури», «Облік лісоматеріалів», «Продажі і транспортування», «Записи обсягів виконаних робіт контрактниками», «Виписки нарядів на виконання робіт», «Аукціони», «Санітарний стан лісів», «Лісові карти», «Проект лісоуправління та матеріали лісовпорядкування». Система MONIS є центральною базою даних лісогосподарського підприємства, яка забезпечує інформацію бухгалтерські програми.

Особливу цікавість учасників конференції викликала доповідь Джона Редмонда (John Redmond), яка була присвячена проблемам оцінки обсягів рубок та приросту лісів на основі даних Ірландської НІЛ. Технологія Field-Map використовується в Ірландії з 2004 року і дотепер на усіх етапах проведення НІЛ, починаючи від проектування мережі і закінчуючи наданням національної та міжнародної звітності.

В Ірландії прийнятий 5 річний цикл робіт з НІЛ, перший цикл розпочався у 2004 році, а третій цикл завершився у 2017 році. Щільність мережі ділянок НІЛ становить 2х2 км, кількість лісових ділянок у першому циклі була 1742 шт., а у третьому циклі – 1923 шт. Кожна лісова ділянка презентує площу в 400 га. За повторних інвентаризаціях важливо чітко ідентифікувати статус ділянки інвентаризації для проведення подальшого аналізу динаміки лісових площ та лісотаксаційних показників. Під час розрахунках приросту потрібно мати на увазі, що вегетаційний сезон не є постійною величиною і тому потрібно точно враховувати період оцінювання приросту. Для оцінки приросту насадження за діаметром застосовуються непараметричні методи моделювання, зокрема – «метод найближчого сусіда». Для моделювання динаміки висоти насадження потрібно мати результати повторного вимірювання висот щонайменше для 20 % дерев. Зазначені принципи реалізовані у програмному модулі Field-Map Inventory Analyst.

Значний інтерес учасники конференції виявили до доповіді завідувача лабораторії моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА Букші І.Ф. «Досвід використання Field-Map в Україні», в якій було узагальнено досвід практичного застосування цієї технології, набутий в рамках чесько-українського проекту «ТехІнЛІс» та окреслено перспективи її використання при проведенні Національній інвентаризації лісів України.

Під час обговорень та дискусій учасники з різних країн зазначали, що оновлене програмне забезпечення Field-Map набуло ще більшої відкритості, гнучкості та адаптивності для задоволення широкого спектру практичних потреб користувачів. Інтеграція з вимірювальними приладами, застосування серверних рішень, розвинута синхронізація геобази даних і гнучке налаштування під потреби кінцевих користувачів за допомогою скриптів – все це забезпечує лідерські позиції Field-Map у галузі мобільних ГІС аплікацій для вирішення широкого спектру завдань з управління природними ресурсами.

Лабораторія моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА

Return to blog