Національна лісова інвентаризація – джерело достовірної інформації про ліси та лісові ресурси

Що таке Національна інвентаризація лісів України

Національна інвентаризація лісів України – це система регулярних вибіркових обстежень для отримання статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану і динаміки лісів держави, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Для організації та проведення національної інвентаризації лісів необхідно схвалити Порядок, та затвердити Інструкцію з проведення національної інвентаризації лісів.

Цикл робіт з національної інвентаризації лісів становить шість років та включає п’ятирічний період збору даних шляхом проведення вибіркових обстежень лісів та один рік для підготовки звіту.

В Україні досвідно-виробничі роботи з підготовки та проведення національної інвентаризації лісів розпочаті в 2006 році. Протягом 2008-2015 років Центр національної інвентаризації лісів ВО «Укрдержліспроект» проводив вибірково-статистичну інвентаризацію лісів Сумської області та Івано-Франківської області на загальній площі близько 1 млн. га.

Результати регіональних інвентаризації представлені у відповідному розділі сайту.

Регіональні інвентаризації

Технологія робіт

Технологічний процес проведення інвентаризації лісів включає три етапи:

  • Підготовчі роботи, які включають стратифікацію земельного покриву засобами класифікації даних дистанційного зондування землі з наступним віднесенням інвентаризаційних ділянок до лісових, нелісових та індикативних.
  • Польові роботи, які включають закладання лісових інвентаризаційних ділянок на території країни відповідно до визначеної схеми обстеження, перевірку індикативних ділянок та визначення національного набору ключових показників на лісових ділянках.
  • Камеральні роботи протягом яких виконують зведення та статистичну обробку польових даних і формування звітних таблиць.

Національна інвентаризація лісів надає результати на рівні держави із відомим рівнем точності. Схема вибіркового обстеження запроектована з метою оцінки загальних запасів насаджень країни з похибкою до ±3% (в межах 95% довірчого інтервалу).

Проведення двох циклів національної інвентаризації лісів дозволить визначити значення поточного приросту насаджень, що необхідно для визначення інтенсивності лісокористування.

Перелік звітних таблиць визначений Інструкцією з проведення національної інвентаризації лісів та включає вісім груп: площа лісів; загальні запаси деревостанів; об’єм і кількість дерев; приріст, рубки та відпад; середні таксаційні показники; показники біорізноманіття та структури насаджень; показники санітарного стану насаджень; поновлення лісу.

Дані національної інвентаризації лісів є публічними та доступні для громадськості.

Очікувані результати

Card image cap
Нормативна база

Порядок та Інструкція з проведення національної інвентаризації лісів

Докладніше
Card image cap
Технології

Обладнання та програмне забезпечення для інвентаризації лісів

Докладніше
Card image cap
Результати інвентаризації

Результати проведення регіональних інвентаризацій

Дізнатися більше