Інвентаризація лісів по-німецьки

Інвентаризація лісів по-німецьки

Вважається, що принципи сталого лісоуправління в Європі були закладені кілька століть тому німецькими лісівниками. Очевидно, це справді так, адже Німеччина довгі роки є своєрідною «законодавицею лісової моди» серед країн ЄС. Проведення в Україні Національної інвентаризації лісів визначено одним із пріоритетів для лісової галузі, тому досвід Німеччині у цьому питанні може стати в нагоді і українським лісівникам.

Трохи історії

Німеччину по праву вважають батьківщиною лісового господарства як виду економічної діяльності. Лісова статистика, як вчення про доходи і витрати лісового господарства і принцип сталого лісокористування, з’явилися і отримали розвиток саме тут у XVIII столітті. Втім, історики стверджують, що перші згадки про стале ведення лісового господарства були зафіксовані ще в XVI столітті в одному з саксонських приписів про ліс. Згодом цей принцип був визнаний в усьому світі як один із основних законів лісового господарювання.

Найбільш повні і офіційно визнані дані про ліси дають відомості, отримані при їх інвентаризації, зокрема, визначаються кількісні та якісні показники лісів та проводиться їх поглиблений аналіз. За даними федерального Міністерства продовольства і сільського господарства (BMEL), перша лісова інвентаризація в Німеччині була проведена у 1878 році. Надалі вона проводилася кожні десять років, включно до 1937 року. Після Другої світової війни і поділу Німеччини на ФРН та НДР, методи проведення інвентаризації в двох країнах суттєво відрізнялися. Після їх об’єднання в єдину німецьку державу виникла необхідність й у створенні єдиної бази даних лісових ресурсів Німеччини. У зв’язку з цим, федеральний уряд і землі прийняли рішення про проведення першої для об’єднаної країни федеральної інвентаризації лісів (Bundeswaldinventur, BWI), використовуючи метод пробних площ.

Правовою підставою для її проведення став федеральний Лісовий закон від 1975 року і прийнята до нього у 1984 році поправка, яка деталізувала процедуру і єдині методи інвентаризації. Крім того, перед початком інвентаризації був також розроблений порядок її проведення, видані необхідні приписи та інструкції для виконавців.

На той час, враховуючи факт об’єднання німецьких територій, головною метою проведення національної інвентаризації було отримання відомостей про якісний і кількісний стан лісів, які в подальшому повинні були служити основою для планування лісогосподарського виробництва вже єдиної Німеччини, здійснення контролю та оптимізації управління лісами на федеральному і земельному рівнях.

BWI 2001/2002

Організація інвентаризації лісів BWI 2001/2002 здійснювалася тодішнім Федеральним міністерством захисту прав споживачів, продовольства і сільського господарства. Слід відзначити, що перед її виконавцями стояли вже більш серйозні завдання, пов’язані з необхідністю глибокого аналізу стану національних лісів після певного періоду господарювання в об’єднаному лісовому господарстві. В процесі підготовки були розроблені єдині методики отримання, обліку та обробки даних. На той час Міністерство відмовилося від використання інформації, отриманої за допомогою аерофотозйомки і космічних літальних апаратів на користь даних, одержуваних шляхом вимірювань та перерахунку. Свої повноваження по керівництву процесом інвентаризації лісів Міністерство передало Федеральному науково-дослідному інституту лісової екології.

Для проведення BWI 2001/2002 вся територія лісових земель була розбита на мережеві квадрати (квартальні мережі 4х4 км) з подальшою розбивкою на виділи (150х150 м). Всього було закладено 45 тис. мережевих квадратів (лісових кварталів). По кутах виділів були закладені реласкопічні майданчики зі змінними радіусами від 1 до 25 м. Норматив закладки площ становив приблизно три майданчики на 500 га лісу. Таким чином було досягнуто рівномірно-статистичне розміщення майданчиків. Слід зазначити, що така методика проведення інвентаризації суттєво не змінилася і використовувалася і в наступній інвентаризації.

BWI 2011/2012

Третя, остання на сьогодні, інвентаризація німецьких лісів проводилася майже три роки. Як показали її результати, оприлюднені в жовтні 2014 року, лісова площа та розподіл між лісовласниками за міжобліковий період суттєво не змінилися. Майже половина з 11,4 млн га лісу в Німеччині перебуває в приватній власності, третина належить федеральному уряду і урядам земель. Церкви і муніципалітети володіють майже п’ятою частиною лісів.

Запас деревини у німецьких лісах збільшився на 7% і становить 3,7 млрд кубометрів або 336 кубометрів на 1 га. Втрата лісів становила 58 тис. га, тоді як площа нових лісових насаджень – 108 тис. га, тобто збільшення площі лісів становить 50 тис. га або 0,4%. На сьогодні у лісах Німеччини росте приблизно 90 млрд дерев 76-ти видів.

За винятком ялини, запаси окремих видів дерев збільшилися: сосни – на 8% (55 млн куб. м), бука – на 10% (58 млн куб. м) і дуба – на 16% (50 млн куб. м).

2-768x531.jpg

Між другою і третьою інвентаризацією пройшло 10 років, тому порівнянність їх результатів стало для німецьких лісівників і науковців одним із найважливіших критеріїв при проектуванні інвентарних конструкцій, оскільки вони так чи інакше потребують коригування у зв’язку з технічним прогресом, новими науковими знаннями та питаннями, які необхідно враховувати.

Як проводиться BWI?

Лісова інвентаризація в Німеччині є спільним проектом BMEL та федеральних земель. Для її проведення використовується стандартний метод, який був започаткований при здійсненні BWI 2001/2002, звісно, із застосуванням сучасних технологій і техніки. Для проведення BWI в Німеччині існує структура зі штатом спеціально підготовлених фахівців, які проводять інвентаризацію в кожній федеральній землі, після чого всі дані консолідуються і оброб­ляються. Під час BWI 2011/2012 було задіяно 60 інвентаризаційних бригад фахівців, які оснащені спеціальним обладнанням і автомобілем. За один день бригада в змозі зібрати дані в середньому з двох точок вибірки. Всього ж вони мали обробити понад 60 тис. точок.

3-768x564.jpg

Для кожної точки вибірки, які знаходяться по всій країні, заздалегідь була підготовлена інформація щодо їх основних характеристик щодо типу власності, обмежень лісозаготівлі тощо. Дані отримуються за допомогою карт розподілу лісів, аерофотознімків, кадастрових карт, довідок місцевих лісових властей та іншої лісової інформації.

Фахівці як ті, що безпосередньо здійснюють інвентаризацію лісу, так і ті, які обробляють та аналізують інформацію, мають забезпечувати високу якість даних, оскільки це впливає на кінцевий результат. Тому, в процесі інвентаризації здійснюється три рівні контролю:

при введенні даних інвентаризаційними бригадами за допомогою мобільних польових комп’ютерів;

контроль збору даних на рівні служб федеральних земель;

перевірки при занесенні в центральну базу даних.

За допомогою контрольних прогонів з журналами помилок земельні лінії інвентаризації контролюють якість зібраних даних. Лінії інвентаризації на федеральному рівні, або виправляють помилки самостійно, якщо це можливо, або звертаються до відповідних інвентаризаційних бригад для внесення виправлень.

Витрати на BWI 2011/2012 становили 21 млн євро. Федеральний уряд і уряди земель витратили на збір і обробку даних з однієї точки більше 350 євро.

Четверта BWI має розпочатися з квітня 2021 року, а всі дані повинні бути зібрані до кінця грудня 2022 року.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”

Джерело: https://ekoinform.com.ua

Return to blog